نمایش لیستی نمایش خطی
  • استراتژي افزايش رضايت مشتري

    استراتژي افزايش رضايت مشتري

    رضايت مشتري و حفظ مشتري يک تفاوتي با همديگر دارند که از نظر برخي شرکت‌ها يکسان در نظر گرفته مي‌شود. شايد يک شخصي از محصول و خدمت يک کسب و کار راضي باشد، اما خريد خود را مجدد از آن تکرار نکند.

    جزئیات بیشتر...