انواع مو از نظر ضخامت

– موهای لانوگر : قبل از تولد در ماه هشتم یا نهم و حداکثر بعد از تولد می ریزند . در واقع در دوران جنینی سطح بدن را پوشانده اند .
2- موهای کرکی یا ولوس : ظریف و باریک و کم رنگ هستند و بیشتر سطحک بدن را بعد از تولد می پوشانند مانند موهای روی پیشانی .

موهای ترمینال : ضخیم و پر رنگ و بلندتر هستند ، مانند سر و ابرو و ریش آقایان .3-
تعداد فولیکول های مو در تمامی سر و گردن حدود یک میلیون عدد است و تعداد فولیکول ها در پوست سر در افرادی که موهای سیاه و قهوه ای دارند حدود یکصد هزار عدد می باشند . مو به طور مداوم رشد نمی کند بلکه دوره های رشد و استراحت متناوب دارد . رشد موها حتی در یک منطقه از بدن نیز همزمان نیست .

برچسب ها :