نمایش لیستی نمایش خطی
  • انواع مو از نظر ضخامت

    انواع مو از نظر ضخامت

    – موهای لانوگر : قبل از تولد در ماه هشتم یا نهم و حداکثر بعد از تولد می ریزند . در واقع در دوران جنینی سطح بدن را پوشانده اند . 2- موهای کرکی یا ولوس : ظریف و باریک و کم رنگ هستند و بیشتر سطحک بدن را بعد از تولد می پوشانند مانند موهای روی پیشانی . 3- موهای ترمینال : ضخیم و پر رنگ و بلندتر هستند ، مانند سر و ابرو و ریش آقایان .

    جزئیات بیشتر...